DE GEDENKBALK VAN HET GROTE HUIS

  

 

Titel: De gedenkbalk van het Grote Huis. Een persoonlijk perspectief op de geschiedenis.

Auteur: Dr. Ewald Mackay

Uitgave: De Banier - Apeldoorn

Omslagontwerp en vormgeving: José van der Meer

Foto omslag: Sjaak Verboom 

Aantal pagina's: 602

ISBN 978 90 8718 0737

© B.V. Uitgeverij De Banier - Apeldoorn, 2018

Recensies:

Bestellen: Via de (chr.) boekhandel of via de website van De Banier - Apeldoorn.

Prijs: €29,95 (paperback)

 

'Geschiedenis tussen avondland en morgenland. Op zoek naar een christelijke visie op de geschiedenis', lezing bij de presentatie van het boek De gedenkbalk van het Grote Huis, 9 november 2018.

'Durf christelijk perspectief te verwoorden. Interview door Gijsbert Wolvers n.a.v. De gedenkbalk van het Grote Huis', in: Reformatorisch Dagblad, 30 november 2018.

Sander de Looff 'Een gedenkbalk in het Grote Huis. Recensie', in: Criterium. Educatief blad voor school en gezin, 48e jaargang, nr.1, februari 2019, 28-30.

Guus Labooy, 'De nieuwe Maerlandt. Naar aanleiding van De Gedenkbalk van het Grote Huis', in: Confessioneel, 131e jaargang, no.3, 7 februari 2019, 8-9.

'Durf te schilderen. Interview door Koos-Jan de Jager en Marius de Kok', in: Transparant. Uitgave van de Vereniging van Christen-Historici, 30.1, maart 2019, 6-11.

Peter Schalk, 'De gedenkbalk van het Grote Huis. Recensie', in: De Saambinder, 28 februari 2019.