TRIPTIEK VAN DE KOPTISCHE EMANCIPATIE

  

 VoorkantTriptiekvandeKoptischeemancipatie

Titel: Triptiek van de Koptische emancipatie

Auteur: Ewald Mackay

Uitgave: Scriptie-uitgave

Ontwerp omslag: Paul van den Berg

Aantal pagina's: 83

© 1987 Ewald Mackay

Bestellen: u kunt de volledige tekst kosteloos als pdf-bestand downloaden (ruim 4Mb) door hiernaast op de foto van de scriptie te klikken.