PUBLICATIES

 

 ExlibrisEwald

Deze bibliografie is chronologisch van opzet. Deze bibliografie omvat boeken, artikelen, interviews, recensies, vertalingen en lezingen. Wanneer u een bepaalde tekst zoekt en deze niet kunt vinden, kunt u zich via het e-mailadres tot mij wenden (zie Contact).

Voor wie een overzicht wil hebben van de belangrijkste publicaties volgt hieronder een veertiental titels. Daarna volgen alle publicaties in chronologische volgorde.

1. 'Geschiedenis bij de bron'. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid, Sliedrecht, 1997 (dissertatie).

2. Het negenpuntsdiagram van de historische werkelijkheid. Enkele gedachten over de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid, in:Tijdschrift voor Theoretische Geschiedenis, 1999.2, 520 - 530.

3. 'Gedenkstenen in de Jordaan'. Een bundel opstellen over geschiedenis, traditie en cultuur, Heerenveen , 2000.

4. 'Meesterschap in spiegelbeeld'. Beschouwingen over persoonlijke vorming in het cultuuronderwijs, Gouda, 2007.

5. 'In de spiegel van de tijd'. Handboek voor de leerlijn persoonlijke vorming, Gouda, 2010 (red.).

6. 'Besloten tuin. C.S. Lewis als leermeester', Gouda, 2011.

7. 'Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld', uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2013.

8. 'Een venster op de hemel. Christelijk geloof in de lespraktijk', uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2014.

9. 'Het venster in de tuinmuur. C.S. Lewis als wetenschapper, apologeet en romancier', uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 2016 (samen met Tom Hage en Johan van Wijk).

10. 'Een leeskamer in het Grote Huis. Een handreiking bij het lezen van bronnen uit twintig eeuwen christelijke geloofstraditie', maart 2016, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

11. 'De gedenkbalk van het Grote Huis. Een persoonlijk perspectief op de geschiedenis', november 2018, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

12. 'Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland', Heerenveen, november 2019.

13. 'Wandelingen langs de rivier van de tijd. Bespiegelingen over school, kerk en samenleving', september 2020, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

14. 'Wilgenparadijs', oktober 2022, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

  

1. 'Triptiek van de Koptische emancipatie', Leiden 1987 (scriptie-uitgave).

2. 'De Koptisch orthodoxe kerk van Egypte', AO-boekje, Lelystad 1988.

3. (Red.), 'Models of Cohabitation. The Israeli-Palestinian Problem in European Perspective. Pro-ceedings of the Peace Palace Conference', Amsterdam 1989.

4. 'Dynamics of Self-determination. Economic Aspects of a political Settlement in The Middle East' (enkele bijdragen), Amsterdam, 1991.

5. 'Christelijk geloof en historische werkelijkheid', in: Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-historici 5.1., 1994, 4 - 10.

6. 'De vaas van Huizinga', bespreking van de dissertatie van M. Kuiper, in: Transparant 5.2., 1994, 51 - 52.

7. 'Een rijk geïnstrumenteerd innerlijk leven. Isaäk van Dijk en de historie', in: Transparant 5.3., 1994, 9 - 13.

8. 'Johan Huizinga: Christianus Infirmissimus?', in: Transparant 6.1., 1995, 14 - 19.

9. 'Geschiedenis bij de bron. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid in geschiedwetenschap, wijsbegeerte en theologie', (dissertatie), Sliedrecht 1997, 504 p.

10. 'Gelijk Gods vinger schrijft...', interview over 'Geschiedenis bij de bron', in: Utrechts Universiteitsblad, 24 april 1997.

11. 'Moderne historicus wijst godsdienst arrogant af', interview over 'Geschiedenis bij de bron', in: Reformatorisch Dagblad, 24 april 1997, door Klaas van der Zwaag.

12. 'Preludium en fuga. De historische werkelijkheid en de werkelijkheid van God', in: Koers 28.10, 16 mei 1997, 12 - 15.

13. 'Ad fontes, ad fontem. De geschiedenis als uitdaging voor de reformatorische traditie', in: Reformatorisch Dagblad, augustus 1997.

14. 'Gedenkstenen in de Jordaan. Historisch besef in joods-christelijk perspectief', in: Transparant 9.1., 1998, 4 - 10.

15. 'Een verloste kunst die zingt van de schoonheid welke uit God is. Arnoldus Ewout Loen (1896 - 1991) en zijn denken over de cultuur', in: Transparant 9.1., 1998, 22 - 27.

16. 'Tussen Colijnstraat en Lomboklaan. Over de ethiek van de geschiedschrijving', in: Reformatorisch Dagblad, 25 april 1998.

17. Radiointerview EO, radio 5, zaterdag 8 augustus 1998, in: Boekenwijzer (red. B. Verhoef), ('Huizinga's Herfsttij').

18. 'Geschiedenis bij de Jacobsbron. De geschiedenis van Israël als praktische uitwerking van een geschiedfilosofische theorie', in: Transparant 9.3, 1998, 23 - 28.

19. 'Apologie van Zijn liefde. C.S. Lewis en de verdediging van het christelijk geloof', in: Reformatorisch Dagblad (herdenkingsnummer C.S. Lewis), 9 november 1998.

20. 'De vonk bewaren. De betekenis van de joods-christelijke traditie traditie voor vandaag - een literair perspectief in drievoud', in: Bijbel en Wetenschap - Tijdschrift van de Evangelische Hogeschool, 1999, deel I, BW 24.209, 5 - 8; deel II, BW 24.210, 45 - 48; deel III, BW 24.211.

21. 'Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? De historicus en de Schrift', in: ICS-cahier (i.s.m. NBG), zomer 1999.

22. 'Het negenpuntsdiagram van de historische werkelijkheid. Enkele gedachten over de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid', in: Tijdschrift voor Theoretische Geschiedenis 1999.2. (tevens gepubliceerd op de website van Bitter Lemon, onder de titel 'Christelijk geloof en historische werkelijkheid').

23. 'Gedenkstenen in de Jordaan. Historisch besef in joods-christelijk perspectief’, gepubliceerd in:  Gedenkstenen in de Jordaan (zie hieronder bij punt 24), 1999.

24. 'Gedenkstenen in de Jordaan. Een bundel opstellen over geschiedenis, traditie en cultuur', Zoetermeer 1999.

25. 'Inzicht in Virtual Reality. Een media-filosofie als reisgids voor het landschap van de geest', recensie van het boek van J. Stellingwerff "Inzicht in Virtual Reality", Amsterdam, 1999.

26. 'Zon sta stil te Gibea! Het wonder in de geschiedenis', in: Transparant, 1999, 11.1, 4 - 7.

27. 'Cultuur als spiegelbeeld' (1999), in: Gedenkstenen in de Jordaan.

28. 'Stroomopwaarts in een nieuwe eeuw. Christelijk geloof tussen tijdgeest en toekomst', vertaling van Stephan Holthaus, Heerenveen 1999 (bewerkte vertaling van Trends 2000. Der Zeitgeist und die Christen, 1998).

29. 'Ontsokkel de ezel van Basel. Nietzsche en de kromme lijn', bespreking van het boek van P. Veldhuizen, in: Reformatorisch Dagblad, 12 april 2000.

30. Bespreking ‘Beschermengelen’ (rond het boek "De engelenwacht" van Fred van Lieburg, in: Transparant 11.3 (2000), 26.

31. 'Herbronning vanuit de Bron', opinieartikel, samen met Guus Labooy over het belang van klassiek theologisch onderwijs, in: Reformatorisch Dagblad, 10 oktober 2000, p. 13.

32. 'In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Een historisch en theologisch overzicht', vertaling van Walter A. Elwell, Robert W. Yarbrough Heerenveen 2000 (vertaling van Encountering the New Testament, 1998).

33. ‘Traditie: een doos met brieven doorgeven’, in: Rselect (uitgave van de Reformatorische Studentenvereniging Ede), augustus 2001, 16 – 29.

34. ‘Over koningen, koninginnen en kantelingen. Een kritische bespreking van de metahistorische trilogie van Willem J. Ouweneel’, in: Transparant 12.2 (2001), 16 – 19 en de discussie daarop volgend op p. 20 – 22.

35. ‘In Hem leven, bewegen en zijn wij. Over de verhouding van filosofie en christelijk geloof’, in: Lustrumbundel Solidamentum, 2002.

36. 'Opbloeien tot het licht. Simone Weil over onderwijs', in: Onderwijskunst. Bulletin van de Christelijke Hogeschool De Driestar, 2.1. (juli 2002), 16, 18.

37. 'Theorieën over de zin van de geschiedenis', recensie van het boek van J.H.J. van der Pot "Sinndeuting und Periodiserung der geschichte", in: Transparant 13.2 (2002), 33 – 35.

38. 'Waarheid in diversiteit. Het christendom als cultuuroverschrijdende waarheid?', in: Jaarnummer Depositum Custodi, 2003.

39. ‘Een spiegel in een duistere rede’, slottekst leerlijn 1 pabo-opleiding, in: Moduleboek pabo 4, Shadowlands, 2003, p. 1 – 7.

40. 'Augustinus in spiegelbeeld zien', in: Jaarnummer Solidamentum, 2004.

41. 'De harmonie der wereld. Roger Scruton over de vraag naar de muziek', recensie van het boek van Roger Scruton "The Aesthetics of Music", in: Onderwijskunst. Bulletin van de Christelijke Hogeschool De Driestar, 2004.1.

42. ‘De constantinische era als spiegel historiael’, in: Transparant, 15.2 (2004), 4 –6.

43. ‘Een reis door het land van de verwondering’ (over het filosofieonderwijs op de pabo, in: Nieuwsbrief Chr. Hogeschool De Driestar, 2004, 4.1, 4.

44. 'Christen en/of historicus?', dubbelinterview Beatrice Jansen – de Graaff & Ewald Mackay, in: Reformatorisch Dagblad, 9 maart 2005, door Tineke Goudriaan.

45. 'Op reis naar de nieuwe tijd', recensie van het boek van Henk Boom, "1506. Een reis door de wereld van Erasmus, Machiavelli, Jeroen Bosch, Da Vinci en Johanna de Waanzinnige", in: Reformatorisch Dagblad, 13 juli 2005.

46. 'Onderwijskunst als exempel. In gesprek met het boek Onderwijskunst. Handboek voor exemplarisch onderwijs', in: Onderwijskunstbulletin Driestar-educatief, 2005, 5.3, 27 – 30.

47. Een zestal lemmata in G. Harink e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie, Kampen 2005, te weten: ‘Geschiedfilosofie’; ‘Johan Huizinga’; ‘Koptische Kerk’; ‘A.E. Loen’; ‘C.A. van Peursen’; ‘Chaim Potok’.

48. 'Symbolen worden tot cimbalen. Geschiedenis als groeiende gelijktijdigheid', in: Transparant, 2006, 17.1, 15 – 17. Het volledige artikel is gepubliceerd op de website van Bitter lemon.

49. 'Vage religiositeit van bekende Nederlanders', recensie van het boek onder redactie van Peter Siebe, "Brieven aan God van bekende Nederlanders", in: Reformatorisch Dagblad, 22 maart 2006.

50. 'De omweg is de kortste weg', interview over traditie door Elco van Burg, Linco Nieuwenhuizen en Gerrit van Valen in: De Civitate blad van CSFR, 2006.2.

51. ‘Cultuur als spiegel van de ziel’, in: Bram de Muynck en Pieter Vos (redactie), Leren voor het leven. Vorming en bezinning in het onderwijs (lezingenbundel kenniskring Onderwijs en identiteit van de Hogescholen Gouda. Ede en Zwolle), Amsterdam, 2006), 120 - 127.

52. ‘Lichaam, ziel en geest’, lezing voor Solidamentum, 1 december 2006, Rhenen (ongepubliceerd).

53. 'Schedelplaats Europa', recensie van het boek van John Carroll "De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar humanisme", in: Reformatorisch Dagblad, 13 september 2006.

54. 'Canon is lichtpuntje in het onderwijs', interview over de canon van prof. Frits van Oostrom in: Reformatorisch dagblad, 17 oktober 2006.

55. ‘Schaduwlicht over de kerkgeschiedenis’, in: Arjan Plaisier e.a. (red.), Wie het zwaard opneemt. Klassiek theologisch licht over een vreeswekkend thema, Zoetermeer 2007, 9 – 14. (Utrechtse cahiers voor vorming en toerusting).

56. 'Europa als moderne kathedraal', recensie van het boek van Karsten Alnaes "De geschiedenis van Europa", deel 1 - 3, 11 juli 2007, "De januskop van Europa", deel 4, in: Reformatorisch Dagblad, 11 juli 2007.

57. 'Meesterschap in spiegelbeeld. Beschouwingen over persoonlijke vorming in het cultuuronderwijs', Goudriaan, 2007.

58. 'Het licht van een late herfstzon', recensie van het boek van Frank Ankersmit "De sublieme historische ervaring", in: Reformatorisch Dagblad, 26 september 2007.

59. ‘Beroepstrots’, bijdrage in ‘Feestdag voor de leraar’, in: Nederlands Dagblad, 5 oktober 2007.

60. 'Alleen omslag in cultuur kan onderwijs redden', in: Reformatorisch Dagblad, 15 oktober 2007.

61. 'De aanraking van de geschiedenis', in: Transparant - Tijdschrift van de Vereniging voor Christen-historici, 2008.1, 22 - 27 (met een reactie hierop door Frank R. Ankersmit in ibid., 2008.2 en een slotreactie daarop door E. Mackay in ibid., 2009.3).

62. ‘Historiografie als spiegel’, in: Ellips - Tijdschrift voor Bijbel en Wetenschap, jrg. 33, 2008, nr. 282, 5 - 7.

63. 'Tussen de macho en het watje', recensie van het boek van Harvey C. Mansfield "Mannelijkheid", in: Reformatorisch Dagblad, 9 april 2008.

64. 'De wereld is een speeltoneel. Johan Huizinga en zijn Homo ludens', in: Reformatorisch Dagblad, 22 oktober 2008.

65. 'Lezen in het boek van Europa', recensie van het boek van Karl Schlögl "Steden lezen. De stille wording van Europa", in: Reformatorisch Dagblad, 5 november 2008.

66. 45 jaar orthodoxie in Leiden, interview in: Orthodoxie. Over de spankracht van onwrikbaarheid, lustrumbundel Studentenvereniging Panoplia van de CSFR, Leiden, 2008, 99-105.

67. 'Europa tussen licht en donker', recensie van B. Wasserstein "Barbarij en beschaving", in: Reformatorisch Dagblad, 18 februari 2009.

68. 'Onderwijskunst tussen spel en ernst. Enkele gedachten over Huizinga's Homo ludens', in: Artificium Periodiek voor exemplarisch onderwijs, 2009.1, 11 - 13.

69. 'Constantijn Huygens: geniaal netwerker', recensie van Lisa Jardine "Gedeelde weelde", alsmede van haar rede "De reputatie van Constantijn Huygens", in: Reformatorisch Dagblad, 13 mei 2009.

70. 'Geef ruimte voor kunst en cultuur', in: Reformatorisch Dagblad, 13 november 2009.

71. 'Een altijd boeiende historicus. De autobiografie van Pieter Geyl', in: Reformatorisch Dagblad, 18 november 2009.

72. 'Lijden als contrapunt. Literatuur als spiegel van de tijdgeest', in: Reformatorisch Dagblad, 30 november 2009 (uitwerking van een lezing voor de CSFR, 22 oktober 2009).

73. 'Isaac Bashevis Singer (1904 - 1991): het gevecht van de vreemdeling', in: Liter. Christelijk literair tijdschrift, nr. 61, maart 2011, 42 – 46 (uitwerking van een lezing voor het Studium Generale van Hogeschool Driestar-educatief, november 2008).

74. 'Zoeken naar de ziel. Isaäk van Dijk als pedagoog', in: Artificium. Periodiek voor exemplarisch onderwijs, 2010.1, 24 – 27.

75. 'Neutraliteit miskent de historische revolutie', interview rond het VCH-debat over neutraliteit in de geschiedwetenschap, in: Reformatorisch Dagblad, 7 januari 2010.

76. 'In de spiegel van de tijd. Reisgids bij de leerlijn persoonlijke vorming', Ewald Mackay (redactie), Gouda, 2010.

77. 'De ondergang van het oude Europa', recensie van Miranda Carter "De ondergang van het oude Europa", in: Reformatorisch Dagblad, 23 juni 2010.

78. 'Geloof en wetenschap', in: Houvast, september 2010.

79. 'Guido Glossy', co-redactie van het herdenkingsblad van 40 jaar scholengemeenschap Guido de Brès, september 2010.

80. 'Een antidotum tegen het neutraliteitsvirus in de geschiedwetenschap', in: Transparant, 2010, 21.4, 4 – 6.

81. 'Een hoog vertrek. De levensreis van Etty Hillesum (1914 - 1943)', lezing voor het Studium Generale van Hogeschool Driestar Educatief, 29 oktober 2010, Gouda.

82. 'Ode aan de leegheid', interview n.a.v. de film New Kids Turbo in: Reformatorisch Dagblad, 12 februari 2011.

83. 'Herrijst de phoenix uit de as? Ida Gerhardt over leraarschap en onderwijs', lezing voor de alumni van Hogeschool Driestar-educatief’.

84. 'De strengste der muzen. H.W. von der Dunk over kernvragen in de geschiedenis', recensie van "De glimlachende sfinx", in: Reformatorisch Dagblad, 7 mei 2011.

85. 'Literatuur voor miljoenen. De meesterwerken van Koch en Kluun. Een satire', in: De waarheidsvriend, 12 mei 2011, 10 – 11.

86. 'The Golden Valley. C.S. Lewis en zijn zoektocht naar de tuin', synopsis van de Lewisscholing voor oudstudenten van de Driestar Hogeschool, 2010.

87. 'Triptiek van de geschiedenis', recensie van het boek van Harry Jansen, in: Reformatorisch Dagblad, 17 mei 2011.

88. 'Courage. Moed als een pedagogische deugd', lezing voor de vakgroep pedagogiek van Driestar Hogeschool, 26 mei 2011 (ongepubliceerd).

89. 'The Waste Land. C.S. Lewis over het lijden', nascholing voor oudstudenten van de Driestar Hogeschool, 2010 - 2011.

90. 'Besloten tuin. C.S. Lewis als leermeester', Gouda, 2011.

91. 'Roger Scruton in gesprek met Vlaamse auteurs', recensie van Paulus van Bortel (red.), "Wat heet beschaving. Roger Scrutons cultuur- en onderwijskritiek", in: Reformatorisch Dagblad, 18 juni 2011.

92. 'Het blauw van de hemel weerspiegelt in de wateren van de tijd. Geschiedenis tussen toeval en vooruitgang', in: J. van den Brink e.a. (red.), De weg omhoog. Vooruitgang nader beschouwd. Lustrumbundel Depositum Custodi, Veenendaal, 2011, 46 – 63.

93. 'Het woord schept geschiedenis', recensie van Bradley G. Green "The Gospel and the Mind. Recovering and Shaping the Intellectual Life", in: Reformatorisch Dagblad, 14 juli 2011.

94. 'Waanidealen in het onderwijs', recensie van Jan Blokker "Bedrog en onbenul. Onderwijs en besluitvorming", in: Reformatorisch Dagblad, 3 november 2011.

95. 'Onderwijs als beelding van de ziel', lezing voor Christelijk Conservatief Beraad, 19 november 2011. Zie ook het artikel n.a.v. deze lezing in het Reformatorisch Dagblad van 21 november 2011 'Christelijke school moet "nee" durven zeggen'. Deze lezing is ook verschenen in: Reformatorisch Dagblad van 10 december 2011 onder dezelfde titel 'Onderwijs als beelding van de ziel'.

96. 'Boodschap in een fles', lezing ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de vereniging van Scholen met de Bijbel te Nieuw-Lekkerland, 23 november 2011.

97. 'Laat de traditie open zijn', interview met Ewald Mackay door Pieter Verhoeve, in: Gezinsgids, 26 januari 2012, 48 – 51.

98. 'Het Grote Huis. Christelijke traditie in een (post)moderne wereld', lezing voor het Wartburg College, 17 februari 2012.

99. 'De geschiedenis als reisspiegel voor de politiek', lezing voor de SGP-jongeren te Middelharnis’, 3 februari 2012.

100. 'De gedenkbalk. Gods hand in het geschiedenisonderwijs', lezing voor de vakgroep geschiedenis van de ref. s.g. Gomarus te Gorinchem, 13 maart 2012.

101. 'Het uitverkiezingslampje. De Dordtse leerregels en de wereldkerk', lezing voor het Reformatie Instituut Dordrecht, 23 maart 2012. Zie ook het artikel 'Debatteren over de wereldkerk en Dordt' in: Reformatorisch Dagblad van 23 maart 2012.

102. 'Studeren in oorlogstijd. C.S. Lewis over het belang van onderwijs', lezing voor het lectoraat van Hogeschool De Driestar, Gouda, 3 april 2012.

103. 'Laat 4 en 5 mei unieke gedenkdagen blijven voor Tweede Wereldoorlog', in: Reformatorisch Dagblad, 5 mei 2012.

104. 'Het boek van de geschiedenis', lezing voor studentenvereniging Depositum Custodi, 9 juni 2012. Zie ook het verslag 'Symposium DC: Christelijke duiding geschiedenis nodig', in: Reformatorisch Dagblad van 11 juni 2012.

105. 'To serve them all my days - De school als gemeenschap', lezing voor de bovenbouwdocenten havo/vwo van de Guido de Brès, Rotterdam, 13 juni 2012.

106. 'Vertoeven in een verwilderde tuin. C.S. Lewis over het christelijk geloof en de moderne maatschappij', lezing voor de Groen-kring van de SGP-Tweede Kamer Fractie, Den Haag, 21 juni 2012.

107. 'Het venster in de tuinmuur', nascholing 2011-2012 voor alumni van Hogeschool De Driestar over C.S. Lewis.

108. 'Verlangen naar het licht. De pedagogiek van Plato als spiegel voor het heden', in: Piet Murre e.a., Vitale idealen. Voorbeeldige praktijken. Grote pedagogen over opvoeding en onderwijs, Gouda, 2012, 19 - 31.

109. 'Ik ben een tuinman niets dan dat. Enkele beschouwingen over ons werken op de aarde', lezing voor het platform Normen en Waarden van de RMU, De Meern, 22 november 2012. Deze lezing is in iets gewijzigde vorm gepubliceerd onder de titel 'Leven in de schaduwtuin. Beschouwingen over ons werken op aarde', in: RMU-Nu. Ledenmagazine van de Reformatorische Maatschappelijke Unie, 2012.2, 38 - 41.

110. 'Wij weten het: Uw licht schijnt in de nacht', lezing voor ref. sg. Gomarus te Gorinchem, 12 februari 2013, gepubliceerd in verkorte versie in: Reformatorisch Dagblad, 13 februari 2013 onder de titel 'Holocaust geen straf van God, maar werk van de duisternis'.

111. 'Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld'. Dit boek is de bewerking van een negental lezingen. Het vormt een synthese van mijn denken over de christelijke geloofstraditie op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en politiek.

112. 'In gesprek met Ewald Mackay, auteur van Het Grote Huis', in: Criterium, 42.3, mei, 2013, 10 – 14.

113. 'Christelijk onderwijs - zoeken naar de ziel', in: Bijbel en onderwijs, 16.2, mei 2013, 3 – 5.

114. 'C.S. Lewis en de vier trappen der liefde', synopsis van de Lewisscholing voor Driestar-alumni, 2012 – 2013.

115. 'Onderwijs uit de bron', interview met Ewald Mackay door Gertjan de Jong, in: De Oogst, september 2013, jaargang 76, nr. 894, p. 18 – 19.

116. 'Vensters op de hemel', interview over de toekomst van de gereformeerde gezindte, in: Terdege, 31.2, 23 oktober 2013, 30 – 34.

117. 'Tegen een overmaat aan eigentijdsheid', recensie van C.S. Lewis "De zeebries der eeuwen", in: Reformatorisch Dagblad, 24 december 2013.

118. 'Wij zijn op reis. Annus Domini 2013, Annus Domini 2014', in: De waarheidsvriend, 102.2., 9 januari 2014, 6 – 8.

119. 'Tussen niemand en iedereen. Privacy in christelijk perspectief', in: Reformatorisch Dagblad, 28 januari 2014.

120. 'Geopend dagpauwoog? De leraar en de kunst van het kijken', in: H. Vermeulen (red.), De gids gegidst. Inspiratie voor christelijke leraren, Gouda, 2014, 48 – 53.

121. 'De bornput in de tuin van Lewis', nascholing alumni Driestar 2013-2014.

122. 'Romantiek als tijdgeest', recensie van het boek van Hans Kennephohl "We zijn nog nooit zo romantisch geweest", in: Reformatorisch Dagblad, 11 juli 2014.

123. ‘Merck toch hoe sterck’, column in: Reformatorisch Dagblad, 17 september 2014.

124. 'Leidlicht', column in: Reformatorisch Dagblad, 22 oktober 2014.

125. 'De ouderdom als spiegel van de tijdgeest', in: De waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, 2014. 43, 24 oktober 2014.

126. 'Een venster op de hemel. Christelijk leraarschap in de schoolvakken', uitgeverij De Banier, Apeldoorn, 26 november 2014.

127. ‘Eleven Nine. De herdenking van de val van de Berlijnse muur', column in: Reformatorisch Dagblad, 27 november 2014.

128. 'Vragen stellen over het wezen van een atoom', interview over het boek 'Een venster op de hemel', in: Nederlands Dagblad, 27 november 2014.

129. 'Op de bres voor milde orthodoxie', interview over het boek 'Een venster op de hemel', in: Reformatorisch Dagblad, 28 november 2014.

130. ‘De achtste dag. A.D. 2014’, column in: Reformatorisch Dagblad, 31 december 2014.

131. ‘De poort naar 2015', column in: Reformatorisch Dagblad, 4 februari 2015.

132. 'Reactie op C.S.L. Janse's "Grenzen aan de tolerantie"', A.J. Kunz en E. Mackay in: Reformatorisch Dagblad, 30 januari 2015.

133. 'Christelijk onderwijs: een venster op de hemel', lezing voor het Van Lodenstein College te Amersfoort, 2 maart 2015.

134. 'Aardbeving', column in: Reformatorisch Dagblad, 11 maart 2015.

135. 'Cultuur is een spiegel van de tijdgeest', eerste bijdrage in de serie in: Terdege, maart 2015.

136. 'Pleidooi voor een nieuw elan', interview door Gijsbert Vonk over het boek 'Een venster op de hemel', in: DRS Magazine, 44.3, maart 2015, 10 -13.

137. ‘Onderwijs #2032’, column in: Reformatorisch Dagblad, 15 april 2015.

138. ‘Joodse wijk', column in: Reformatorisch Dagblad, 20 mei 2015.

139. 'Christelijk onderwijs: venster op de hemel', bijdrage aan het themanummer van DRS over de toekomstvisie van het kabinet op het onderwijs (Onderwijs #2032), in: DRS Magazine, mei 2015, 44.5, 28 – 33.

140. 'In de Leeskamer van het Grote Huis: de vroege Kerk (1 - 500 na Chr.)', Synopsis Lewiskring oud-studenten Driestar Hogeschool.

141. 'Bidden voor hen die in de mijnen zijn. Het Ambrosiaans lofgezang', tweede bijdrage in de serie in: Terdege, 3 juni 2015, 32.18, p. 41.

142. 'Afscheid', column in: Reformatorisch Dagblad, 24 juni 2015.

143. 'Zonder boeken kan ik niet. Interview over het lezen van boeken', in: De oogst, juli 2015, jaargang 78 (interviewer is Gertjan de Jong).

144. 'Waterloo 1815 - 2015', column in: Reformatorisch Dagblad, 24 juli 2015.

145. 'Landschap als spiegel', derde bijdrage in de serie in: Terdege, 2 september 2015, 34.

146. 'De scholen zijn weer begonnen', column in: Reformatorisch Dagblad, 16 september 2015.

147. 'Schaduwland' column in: Reformatorisch Dagblad, 21 oktober 2015.

148. 'Twintig seconden stilte', column in: Reformatorisch Dagblad, 25 november 2015.

149. 'De nacht is haast ten einde. Leven onder de nazi-dreiging' (over Jochen Klepper), vierde bijdrage in de serie in: Terdege, 33.5/6, 9 december 2015, 131.

150. 'Jaareinde A.D. 2015', column in: Reformatorisch Dagblad, 30 december 2015.

151. 'Een kwekeling-in-nood ontdekt de schoolmeestersintuïtie' (dit stukje over W.G. van de Hulst is een kleine proeve van de Pedagogische canon voor christelijke leraren die Leunis van Klinken en Ewald Mackay voor het Lectoraat Christelijk Leraarschap van Driestar-educatief maken), in: Gids, volg het spoor. Inspiratie voor christelijke leraren, Gouda, 2016, 7-11.

152. 'Kerst in januari', column in: Reformatorisch Dagblad, 3 februari 2016.

153. 'Een leeskamer in het Grote Huis', uitgeverij De Banier, Apeldoorn, maart 2016.

154. 'Het venster in de tuinmuur. C.S. Lewis als wetenschapper, apologeet en romancier', uitgeverij De Banier, Apeldoorn, maart 2016.

155. 'In de spiegel van de vroegchristelijke kunst: Ravenna', vijfde bijdrage in de serie in: Terdege, 9 maart 2016, 33.

156. 'Zuven', column in: Reformatorisch Dagblad, 9 maart 2016.

157. 'Biezemortel', column in: Reformatorisch Dagblad, 13 april 2016.

158. 'Over een land niet ver bij ons vandaan. Beelden van de hemel', in: De Waarheidsvriend, 2016.17, 19 april 2016, 8-9.

159. 'Een pedagogische canon voor christelijke leraren - Inleiding', gepubliceerd in het compendium van de website van het Lectoraat Christelijk Leraarschap van Hogeschool Driestar-educatief, zie hiervoor www.christelijkleraarschap.nl

160. 'Het Oude Testament. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

161. 'Het Nieuwe Testament. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

162. 'Plato. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

163. 'Augustinus. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

164. 'Benedictus van Nursia en het onderwijs in de Middeleeuwen. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

165. 'Isaäc van Dijk. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

166. 'J.H. Gunning Wzn. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

167. 'W.G. van der Hulst. Venster voor de Pedagogische Canon voor christelijke leraren', gepubliceerd op www.christelijkleraarschap.nl (zie Compendium).

168. 'Liefde als grond van de opvoeding. De jeugdboeken van J.B. Schuil als pedagogische spiegel voor vandaag', in: DRS Magazine, 45.5, mei 2016, 44-47. Hier is ook de langere (ongepubliceerde) versie van dit artikel te lezen.

169. 'Trias canonica. Naar een herijking van het traditiebegrip', in: Jordi van Kleeff, Johanneke Methorst (red.), Traditie in transitie. De plaats van tradities in een veranderende wereld, Amsterdam, Buijten en Schipperheim, 2016 (uitgave van de CSFR-Wageningen t.g.v. hun 7e lustrum), 80-94.

170. 'Inktlieden', column in: Reformatorisch Dagblad, 18 mei 2016.

171. 'Synopsis van de nascholing voor oudstudenten, 2015-2016. In de leeskamer van het Grote Huis: de Kerk in de Middeleeuwen'.

172. 'De poëzie van Ida Gerhardt' (n.a.v. "Christus als hovenier"), zesde bijdrage in de serie, in: Terdege, 1 juni 2016, 35.

173. 'Ontsnappen aan de tijdgeest', column in: Reformatorisch Dagblad, 22 juni 2016.

174. 'Westerbork', column in: Reformatorisch Dagblad, 1 augustus 2016.

175. 'De man in de jachthut. Over Anne de Vries', zevende bijdrage in de serie, in: Terdege, 7 september 2016, 47.

176. 'Erfgoed', column in: Reformatorisch Dagblad, 15 september 2016.

177. 'Zij meende dat het de hovenier was. Gedachten over natuurwetenschap en techniek in christelijk perspectief', in: Henrieke van Dam, Kees Ritmeester en Johan de Wilde (red.), Fascinerende ontdekkingen met kinderen rondom wetenschap en techniek, Gouda, 2016, 26-63.

178. 'De toekomst van het christelijk onderwijs. Een klein Ichthustriptiek', lezing ter gelegenheid van de herdenking van zestig jaar Ichthus College Veenendaal 14 oktober 2016.

179. 'Verinnerlijking of ondergang. Samenvatting lezing 'De toekomst van het christelijk onderwijs. Een klein Ichthus-triptiek', in: Reformatorisch Dagblad, 15 oktober 2016.

180. 'Late herfstzomerdag', column in: Reformatorisch Dagblad, 17 oktober 2016.

181. 'Beschaving', column in: Reformatorisch Dagblad, 23 november 2016.

182. 'Chaconne', achtste bijdrage in de serie, in: Terdege, 34.5 & 6, 7 december 2016, p.113.

183. 'Er is een tijd', column in: Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, 2016, 27.4, p.11.

184. 'Licht en donker in A.D. 2016', column in: Reformatorisch Dagblad, 27 december 2016. In deze column verwijs ik naar het debat over de tijdgeest (onder de titel 'Elke verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering'), dat Bart Jan Spruyt en ik hadden op 29 november 2016 voor studentenvereniging Semper Fidelis aan Hogeschool Driestar-educatief te Gouda. Zie voor dit debat: Bart Jan Spruyt, 'Gezocht: constructieve recalcitrantie', in: Reformatorisch Dagblad, 3 december 2016.

185. 'De liefde is sterker dan de dood', column in: Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2017.

186. 'Jongensboeken', column in: Reformatorisch Dagblad, 8 maart 2017.

187. 'De overkant van de rivier', column in: Reformatorisch Dagblad, 12 april 2017.

188. 'To serve them all my days. Het mooiste boek over onderwijs dat ik ken', in: Nieuwsbrief identiteit en kwaliteit in de leergebieden (netwerk chr. scholen), april 2017, p.2.

189. 'De citomens', column in: Reformatorisch Dagblad, 17 mei 2017.

190. 'Verlangen naar het grote, het mooie, het goede leven. De jeugdboeken van Diet Kramer als pedagogische spiegel voor vandaag', in DRS Magazine, mei 2017, jaargang 46.5, 44-49.

191. 'Synopsis van de nascholing voor de Inklingskring voor de oudstudenten van Driestar educatief, cursusjaar 2016-2017. De kerk van de Reformatie en de Contra-Reformatie. Een leeskamer in het Grote Huis', juni 2017.

192. Ewald Mackay, Jan Noteboom en Peter de Vlaam, 'Een zelfportret in steen. De hervormde gemeente van Sliedrecht' (deze tekst is ook geplaatst op de website van de Hervormde Kerk Sliedrecht)

193. 'Een kweektuin buiten het paradijs. Enkele beschouwingen over opvoeding in school en thuis', lezing voor de Bogerman- en Polyanderschool te Dordrecht, 6 juni 2017.

194. 'Denkpost', column in: Reformatorisch Dagblad, 21 juni 2017.

195. 'Voetveer', column in: Reformatorisch Dagblad, 11 augustus 2017.

196. 'CJV-bibliotheek', column in: Reformatorisch Dagblad, 13 september 2017.

197. 'De Schotse Pimpernel', column in: Reformatorisch Dagblad, 18 oktober 2017.

198. 'Ontsnappen aan de stortvloed van onzin'. Pleidooi voor klassiek-christelijke vorming in: Zicht. Tijdschrift voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij (Guido de Brès-Stichting, Wetenschappelijk Bureau van de SGP), 2017.3, 33-37.

199. 'Het denkend deel der natie', column in: Reformatorisch Dagblad, 22 november 2017.

200. 'Sneeuw', column in: Reformatorisch Dagblad, 27 december 2017.

201. 'Erfgoed', column in: Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2018.

202. 'Conciërge', column in: Reformatorisch Dagblad, 7 maart 2018.

203. 'Het boek van een thuiskomst', column in: Reformatorisch Dagblad, 11 april 2018.

204. 'De verborgen schat. De jeugdboeken van Piet Prins als pedagogische spiegel voor vandaag', in DRS magazine, april 2018, jaargang 47.4, 42-45.

205. 'Struikelsteen', column in: Reformatorisch Dagblad, 16 mei 2018.

206. 'Europa als kathedraal', column in: Reformatorisch Dagblad, 20 juni 2018.

207. 'Gedenkbalk', column in: Reformatorisch Dagblad, 27 juli 2018.

208. 'Schöne Aussicht', column in: Reformatorisch Dagblad, 12 september 2018.

209. 'De gedenkbalk van het Grote Huis. Een persoonlijk perspectief op de geschiedenis', november 2018, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

210. 'Een pelgrim van het absolute. Pieter van der Meer de Walcheren, Mijn dagboek (1913)', in: Bart Jan Spruyt (red.), Goud in handen. Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers, Apeldoorn, 2018, 338-347.

211. 'Nascholing Lewiskring. Synopsis 2017 - 2018 (de kerk van de 17e en 18e eeuw)'.

212. 'Joy', column in: Reformatorisch Dagblad, 17 oktober 2018.

213. 'Geschiedenis tussen avondland en morgenland. Op zoek naar een christelijke visie op de geschiedenis', lezing bij de presentatie van het boek De gedenkbalk van het Grote Huis, 9 november 2018.

214. 'Wij groeten de broeders', column in: Reformatorisch Dagblad, 21 november 2018.

215. 'Durf christelijk perspectief te verwoorden. Interview door Gijsbert Wolvers n.a.v. De gedenkbalk van het Grote Huis', in: Reformatorisch Dagblad, 30 november 2018.

216. 'Het mosterdzaadje', column in: Reformatorisch Dagblad, 21 december 2018.

217. 'Deze wereld is een winter', column in: Reformatorisch Dagblad, 30 januari 2019.

218. 'Moedertaal', column in: Reformatorisch Dagblad, 6 maart 2019.

219. 'Durf te schilderen. Interview door Koos-Jan de Jager en Marius de Kok', in: Transparant. Uitgave van de Vereniging van Christen-Historici, 30.1, maart 2019, 6-11.

220. 'De tornado', column in: Reformatorisch Dagblad, 10 april 2019.

221. 'De komst van Augustin Meaulnes was het begin van een nieuw leven'. De roman Le grand Meaulnes van AlainFournier als pedagogische spiegel, in: DRS Magazine, jrg. 48.4, april 2019, 42-45.

222. 'De geschiedenis is een schaduwland', column in: Reformatorisch Dagblad, 15 mei 2019.

223. 'Synopsis Lewiskring voor oud-studenten van de Driestar, 2018-2019'.

224. 'Rippertjiep in Rotterdam', column in: Reformatorisch Dagblad, 19 juni 2019.

225. 'Het schoolgebouw zou een eigen binnenfontein kunnen krijgen die door de beek wordt gevoed'. Over het belang van het gebruik van bronnen in het onderwijs van vandaag, in: Adri Ippel e.a. (red.), School, stad en samenleving. Vriendenboek ter gelegenheid van het 40-jarig overheidsjubileum van Richard Toes, Rotterdam, 2019, 93-99.

226. 'Wat blijft komt nooit terug', column in: Reformatorisch Dagblad, 3 augustus 2019.

227. 'Een monnik in de wereld', column in: Reformatorisch Dagblad, 17 september 2019.

228. 'Kom over en help', column in: Reformatorisch Dagblad, 22 oktober 2019.

229. 'Symposion', column in: Reformatorisch Dagblad, 26 november 2019.

230. 'Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland', Heerenveen, november 2019.

231. 'Laatste column', column in: Reformatorisch Dagblad, 31 december 2019.

232. 'Licht over de Lage Landen. Interview over Het Grote Huis achter de dijk', in: De Waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, 2020.07, 14 - 15.

233. 'Waarom duidt u deze tijd niet? Recensie van het boek van ds. C. Blenk, Waarom duidt u deze tijd niet. Historisch-theologisch levensverhaal', in: Reformatorisch Dagblad, 24 april 2020.

234. 'Synopsis Lewiskring 2019 - 2020'.

235. 'De wereld een beetje bewoonbaarder maken. Lampo's roman De eerste sneeuw van het jaar als pedagogische spiegel', in: DRS (De Reformatorische School), juni 2020, 49.6, 42 - 44.

236'Wandelingen langs de rivier van de tijd. Bespiegelingen over school, kerk en samenleving', september 2020, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.

237. 'Bildung, Briefwisseling van Bart Jan Spruyt en Ewald Mackay', in: Bart Jan Spruyt, School met een hoge opdracht. Een geschiedenis van de eerste reformatorische scholengemeenschap van Nederland, de Guido de Brès te Rotterdam (1970 - 2020) en van het Wartburg College (1995 - 2020), 117 - 132.

238. 'De klokken antwoorden elkaar. De dichteres Ida Gerhardt over leraarschap en onderwijs', in: C.H. Boogaard e.a., Het vuur ontstoken. Liber amicorum voor dr. C.A. de Niet, Amersfoort, 2021, 25 - 37.

239. 'Synopsis van de Lewiskring voor oud-studenten van Hogeschool De Driestar, 2020 - 2021'.

240. 'Overleven in veranderland', in: Protestants Nederland. Christelijk opiniërend magazine voor de kerk, cultuur en maatschappij, 86.2, 2022, 10 - 13.

241. 'Synopsis Lewiskring 2021 - 2022'.

242. 'Ik sta niet in C-groot, ik sta in B-mineur. Interview met Ewald Mackay door Wilfred Hermans', in: Nederlands Dagblad, 13 augustus 2022.

243. 'Wilgenparadijs', oktober 2022, uitgeverij De Banier, Apeldoorn.