DE KOPTISCH ORTHODOXE KERK VAN EGYPTE

  

 VoorkantDeKoptischorthodoxekerkinEgypte

Titel: De Koptische Orthodoxe kerk van Egypte

Auteur: Drs. Ewald Mackay

Uitgave: AO-reeks no.2246

Redactie en administratie: Stichting IVIO - Lelystad

Aantal pagina's: 24

© 1988 Stichting IVIO - Lelystad

Bestellen: het boekje of de digitale uitgave daarvan is te bestellen via de website van AO