BIOGRAFIE

  

Wapen van het geslacht MackayIk ben op 1 november 1964 geboren te Sliedrecht. Na de lagere Johannes Calvijnschool deed ik gymnasium aan de Guido de Brès te Rotterdam (1977 – 1983). Ik studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden (1983 – 1987; doctoraalscriptie over de verhouding van kerk en islam in Egypte, 'Triptiek van de Koptische emancipatie' en post-doctoraal filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1998 – 2000). Ik promoveerde in 1997 aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht op een wetenschapsfilosofisch proefschrift waarin ik een nieuwe metafysische ruimte bepleit binnen de geschiedwetenschap, getiteld 'Geschiedenis bij de bron. Een onderzoek naar de verhouding van christelijk geloof en historische werkelijkheid' (1997). In 'Gedenkstenen in de Jordaan. Een bundel opstellen over geschiedenis, traditie en cultuur' (2000) en in tal van artikelen en lezingen bouwde ik voort op dit proefschrift.

 

Vanaf 1988 werkte ik aan de International Dialogues Foundation aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en aan Hogeschool De Horst te Driebergen op het vlak van de problematiek van Israël en de Palestijnen en redigeerde onder meer de congresbundel 'Models of Cohabitation: The Israeli-Palestinian Problem in European Perspective'.

  

Foto Ewald Mackay

Daarna werkte ik aan het Thuredrecht College in Dordrecht (1994 – 2002) - als docent geschiedenis en filosofie.

 

Sinds 1999 werk ik aan Hogeschool De Driestar te Gouda (nu ‘Driestar-educatief’ geheten) als docent cuma (cultuurgeschie-denis) en filosofie aan de pabo en als docent geschiedbe-schouwing aan de lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs en als lid van het lectoraat 'Onderwijs en identiteit'  van deze school, waarvoor ik het boek 'Meesterschap in spiegelbeeld. Beschouwingen over persoonlijke vorming binnen het cultuuronder-wijs' (2007) schreef. Voor de Hogeschool De Driestar heb ik het handboek 'In de spiegel van de tijd' geredigeerd (2010) en schreef ik bij wijze van afscheidsgeschenk voor onze oudstudenten het boek 'Besloten tuin - C.S. Lewis als leer-meester' (juni 2011).

 

In april 2013 verscheen bij Uitgeverij De Banier te Apeldoorn mijn boek 'Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld'. Dit boek is de bewerking van een negental lezingen. Het vormt een synthese van mijn denken over de christelijke geloofstraditie op het vlak van onderwijs, wetenschap, cultuur en politiek. Het boek is verkrijgbaar via de (chr.) boekhandel of via de site van De Banier - Apeldoorn.

 

In november 2014 verscheen bij Uitgeverij De Banier mijn boek 'Een venster op de hemel. Christelijk geloof in de lespraktijk'. In dit boek probeer ik het christelijk geloof te verbinden met de inhoud van de schoolvakken in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. In dit boek zijn tevens 19 voorbeeldlessen opgenomen, waarin onderwijzers, leraren en docenten vensters openen op de hemel, vanuit hun lespraktijk.

 

In maart 2016 verscheen als vervolg op 'Het Grote Huis' en 'Een venster op de hemel' het boek 'Een leeskamer in het Grote Huis'. Een handreiking bij het lezen van teksten uit twintig eeuwen christelijke geloofstraditie (De Banier - Apeldoorn).

 

Daarnaast verscheen, eveneens in maart 2016, het boekje van Tom Hage, Ewald Mackay en Johan van Wijk 'Het venster in de tuinmuur. C.S. Lewis als wetenschapper, apologeet en romancier' (De Banier - Apeldoorn).

 

In november 2018 verscheen De gedenkbalk van het Grote Huis. Een persoonlijk perspectief op de geschiedenis (De Banier - Apeldoorn).

 

In november 2019 verscheen 'Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland' (Groen - Heerenveen).

 

In september 2020 is mijn boek 'Wandelingen langs de rivier van de tijd. Bespiegelingen over school, kerk en samenleving' uitgekomen bij uitgeverij De Banier. In dit boek zijn mijn columns -die ik schreef voor het Reformatorisch Dagblad- gebundeld.

 

In oktober 2022 is mijn boek Wilgenparadijs (een bundel verhalen over kindertijd en jeugd) bij uitgeverij De Banier verschenen.