HET GROTE HUIS ACHTER DE DIJK

  

 VoorkantHetgrotehuisachterdedijk

Titel: Het Grote Huis achter de dijk. De plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland

Auteur: Dr. Ewald Mackay

Uitgave: Royal Jongbloed / Groen - Heerenveen

Foto omslag: Wilfred Koops

Aantal pagina's: 175

ISBN 978-90-8897-240-9

© 2019 Uitgeverij Groen - Heerenveen

Een publicatie in de Artios-reeks.

Bestellen: Via de (chr.) boekhandel of via de website van Royal Jongbloed - Heerenveen.

Prijs: €13,95 (paperback)

Recensies / interviews