EEN LEESKAMER IN HET GROTE HUIS

  

 VoorkantEenleeskamerinhetGroteHuis

Titel: Een leeskamer in het Grote Huis. Een handreiking bij het lezen van teksten uit twintig eeuwen christelijke geloofstraditie.

Auteur: Dr. Ewald Mackay

Uitgave: De Banier - Apeldoorn

Omslagontwerp en vormgeving: Sjaak Verboom

Aantal pagina's: 234

ISBN 978 94 6278 6448

© B.V. Uitgeverij De Banier - Apeldoorn, 2016

Recensies:

Bestellen: Via de (chr.) boekhandel of via de website van De Banier - Apeldoorn.

Prijs: €12,95 (paperback)