HET GROTE HUIS

  

 VoorkantHetGroteHuis

Titel: Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld

Auteur: Dr. Ewald Mackay

Uitgave: De Banier - Apeldoorn

Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemert

Aantal pagina's: 128

ISBN 978 90 336 3443 7

© B.V. Uitgeverij De Banier, 2013

Recensies:

  • Boekbespreking van I.A. Kole voor: Reformatorische Omroep
  • Column van Bart Jan Spruyt in: Reformatorisch Dagblad
  • Column van Diederik van Dijk in: Reformatorisch Dagblad
  • Recensie van Gertjan de Jong, 'Het Grote Huis. Recensie', in: De oogst. Maandblad van Tot heil des volks, mei 2013, 33
  • 'In gesprek met Ewald Mackay, auteur van Het Grote Huis', in: Criterium, 42.3, mei, 2013, 10 – 14
  • J. van der Graaf, ‘Wonen in de traditie. Bespreking van Het Grote Huis', in: De waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, 2013.22 (30 mei), 17 – 17
  • Dirk-Jan Nijsink, ‘Het Grote Huis’, in: Daniël, 2013.11, mei 2013, 11
  • J.J. Grandia, ‘Nadenken over het christelijke huis’, in: De evangelist. Periodiek voor de evangelisatie Gereformeerde Gemeenten, 12.4, november 2013, 6- 7
  • Joh. Vuijk, ‘Het Grote Huis’, in: Ambtelijk Contact. Maand-blad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland’, november 2013, 52.9.

Bestellen: Via de (chr.) boekhandel of via de website van De Banier - Apeldoorn.

Prijs: €9,95 (paperback) / €7,49 (e-book)

Foto's: Klik hier voor de foto's die gemaakt zijn tijdens het symposium over dit boek.