IN DE SPIEGEL VAN DE TIJD

  

 VoorkantIndespiegelvandetijd

Titel: In de spiegel van de tijd. Reisgids bij de leerlijn persoon-lijke vorming

Redactie: Dr. Ewald Mackay

Uitgave: Driestar Hogeschool

Vormgeving en druk: D & DJ Communicatie

Aantal pagina's:

1e druk, 24-06-2010

© 2010 Driestar educatief - Gouda

Recensies:

Bestellen: via webshop van Driestar educatief