HET VENSTER IN DE TUINMUUR

  

 VoorkantHetvensterindetuinmuur2

Titel: Het venster in de tuinmuur. C.S. Lewis als wetenschapper, apologeet en romancier

Auteurs: Dr. Tom Hage, Dr. Ewald Mackay en Dr. Johan van Wijk

Uitgave: De Banier - Apeldoorn

Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemen

Aantal pagina's: 117

ISBN 978 94 6278 815 2

 

© B.V. Uitgeverij De Banier - Apeldoorn, 2016

Recensies:

Bestellen: Via de (chr.) boekhandel of via de website van De Banier - Apeldoorn.

Prijs: €9,95 (paperback)