DE GEDENKBALK VAN HET GROTE HUIS

  

 

Titel: De gedenkbalk van het Grote Huis. Een persoonlijk perspectief op de geschiedenis.

Auteur: Dr. Ewald Mackay

Uitgave: De Banier - Apeldoorn

Omslagontwerp en vormgeving: José van der Meer

Foto omslag: Sjaak Verboom 

Aantal pagina's: 602

ISBN 978 90 8718 0737

© B.V. Uitgeverij De Banier - Apeldoorn, 2018

Bestellen: Via de (chr.) boekhandel of via de website van De Banier - Apeldoorn.

Prijs: €29,95 (paperback)

 

Recensies / interviews: